Jaarplanner voor schooljaar 2019/2020

september

26-08-2019

Klas 1-2: rooster halen en andere zaken: 13.00 uur

Klas 3-4-5: rooster halen en andere zaken: 14.15 uur

27-08-2019

Alle leerlingen aan de slag. Op school en op stage

09-09-2019

Ouderavond voor klas 3

12-09-2020

Ouderavond voor klas 1-2

Ouderavond voor ORGB-leerlingen

oktober

04-10-2019

Studiemiddag. Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door

21-10-2019 t/m 25-10-2019

Herfstvakantie

november

18-11-2019 t/m 29-11-2019

I.O.P.-periode  Leerling/ouder/mentorgesprekken

december

19-12-2019

Schooldag met een kerstactiviteit / ’s avonds schoolfeest

 

20-12-2019

Leerlingen vrij, stages gaan door

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Kerstvakantie

januari

06-01-2020

Trigoon-studiedag. Leerlingen zijn vrij, stages gaan door

07-01-2020

De school begint om 8.25 uur

februari

13-02-2020

Studiemiddag  Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.

17-02-2020 t/m 21-02-2020

Voorjaarsvakantie

maart

11-03-2020

Open avond

24-03-2020

Ouderavond voor klas 2. Oriëntatie op klas 3

25-03-2020

Studiemiddag  Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.

maart/april

30-03-2020 t/m 09-04-2020

I.O.P.-periode Leerling/ouder/mentorgesprekken

april/mei

10-04-2020 t/m 13 -04-2020

Paasweekend

11-05-2020 t/m 13-05-2020

Examens theorie Entree-leerlingen

22-04-2020 t/m 05-05-2020

Meivakantie

12-05-2020

Studiemiddag Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door

21-05-2020  en 22-05-2020

Vrije dagen Hemelvaart

juni

01-06-2020

2e Pinksterdag

02-06-2020 t/m 05-05-2020

Examens praktijk Entree-leerlingen

02-06-2020 t/m 12-06-2020

Examens Praktijkschool-leerlingen

08-06-2020 t/m 12-06-2020

Dossier-eindgesprekken voor klas 2

10-06-2020

Introductiemiddag voor nieuwe leerlingen

19-06-2020

Schoolverlatersavond (Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. Stages gaan door)

Diploma-uitreiking Praktijkschooldiploma en Entree-diploma

11-06-2020

Buitenschoolse activiteit klas 3

 

    juli   

25-06-2020 en 26-06-2020

Buitenschoolse activiteiten voor klas 1,2

29-07-2020 t/m 03-08-2020

Afronding en voorbereiding schooljaar. Leerlingen zijn vrij.

06-07-2020 t/m 14-08-2020

Zomervakantie