Schooljaar 2018-2019

september    

03-09-2018

Klas 1-2: rooster halen en andere zaken: 13.00 uur

Klas 3-4-5: rooster halen en andere zaken: 14.15 uur

04-09-2018

Alle leerlingen aan de slag. Op school en op stage

19-09-2018

Ouderavond voor klas 1-2

Ouderavond voor ORGB-leerlingen

20-09-2018

Ouderavond voor klas 3

oktober

05-10-2018

Studiemiddag. Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door

22-10-2018 t/m 26-10-2018

Herfstvakantie

november

19-11-2018 t/m 23-11-2018

I.O.P. week Leerling/ouder/mentorgesprekken

december   

20-12-2018

Schooldag met een kerstactiviteit/’s avonds schoolfeest

 

21-12-2018

Leerlingen vrij

24-12-2018 t/m 04-01-2019

Kerstvakantie

januari

07-01-2019

De school begint om 10.30 uur

30-01-2019

Ouderavond bovenbouwleerlingen i.v.m. uitstroom

februari

18-02-2019 t/m 22-02-2019

Voorjaarsvakantie

maart

13-03-2019

Open avond

26-03-2019

Ouderavond voor klas 2. Oriëntatie op klas 3

27-03-2019

Studiemiddag Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.

april

08-04-2019 t/m 12-04-2019

I.O.P week Leerling/ouder/mentorgesprekken

april/mei

14-05-2019

Studiemiddag Vanaf 12.00 uur zijn de leerlingen vrij. Stages gaan door.

19-04-2019 t/m 03-05-2019

Meivakantie + Pasen

30-05-2019 t/m 31-05-2019

Hemelvaart +1 extra dag

juni

03-06-2019 t/m 14-06-2019

PrO-examens voor schoolverlaters. Dossier-eindgesprekken voor klas 2

10-06-2019

2e Pinksterdag

19-06-2019

Introductiemiddag voor nieuwe leerlingen

20-06-2019

Buitenschoolse activiteit klas 3

juli

28-06-2019

Schoolverlatersavond

04-07-2019 t/m 05-07-2019

Buitenschoolse activiteiten voor klas 1,2 en 3

08-07-2019 t/m 12-07-2019

Vergader- en activiteitenweek. Leerlingen zijn vrij.

15-07-2019 t/m 23-08-2019

Zomervakantie